Ατομική

της Νίκης Μαρούλη

Η Ατομική Ψυχοθεραπεία είναι μια σχέση.

Μία διαρκής σχέση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, στην οποία το ένα μέρος έρχεται

για να υποστηριχτεί στην κατανόηση και συνειδητοποίηση του ανθρώπινου

ψυχικού μηχανισμού του, επιδιώκοντας να πετύχει έναν στόχο.

Να ενθαρρυνθεί προς μία αλλαγή οπτικής γωνίας, μετατρέποντας τον τρόπο

που ερμηνεύει τον εαυτό και τον κόσμο γύρω του.

Το άτομο ενθαρρύνεται να εκφράσει ελεύθερα και με ειλικρίνεια τα πιο βαθιά του

συναισθήματα, συνειδητοποιώντας ακόμα και αυτά που χρειάστηκε να απωθήσει

στην παιδική του ηλικία -καθώς τότε ήταν ενοχλητικά και δυσάρεστα-

προκειμένου να αλληλεπιδράσει αποτελεσματικά με το περιβάλλον.

plain-purple-wallpapers1

Μέσω της διαδικασίας διαλόγου και της λεκτικής ή μη λεκτικής επικοινωνίας

και της συνεργασίας του με τον θεραπευτή, η εστίαση του ατόμου στρέφεται

προς τα μέσα, εξερευνά τους τρόπους και τις συμπεριφορές που δόμησε,

τις πεποιθήσεις, σκέψεις και αντιλήψεις, τις εσωτερικές του διεργασίες δηλαδή.

Βλέπει τον αυθεντικό εαυτό του και γίνεται ο ίδιος φροντιστής του

αναλαμβάνοντας την ευθύνη των επιλογών του,

επανενεργοποιώντας τις κρυμμένες εσωτερικές του δυνάμεις.

Δεν πρόκειται απλώς για παροχή συμβουλών, αλλά για μια συμμαχία,

ένα μοίρασμα της προσωπικής πραγματικότητας του ατόμου,

καθώς χαράζει την προσωπική του πορεία προς την αυτογνωσία.