Συμβουλευτική

της Νίκης Μαρούλη

Η Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας είναι μια διαδικασία που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου, μέσα στο οποίο μπορεί ο συμβουλευόμενος να εξετάσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις του και εν τέλει να κατευθυνθεί σε λύσεις ή διεξόδους σε ό,τι αφορά τα θέματα που το απασχολούν και θα είναι αποτελεσματικότερες για τον ίδιο.

Θέματα όπως η σχέση με τον εαυτό, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η επαγγελματική ζωή και η προσαρμοστικότητά του σε δύσκολες καταστάσεις είναι κάποια από τα οποία εξετάζονται σε ένα πλαίσιο με κυρίαρχα στοιχεία την εμπιστοσύνη, την άνευ όρων αποδοχή, τον σεβασμό και την αυθεντικότητα, έτσι ώστε ο συμβουλευόμενος να βοηθηθεί να αξιολογήσει τη δική του συμπεριφορά, ώστε να καθορίσει εάν είναι αποτελεσματική για τον ίδιο.

Έχοντας πάντα το δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος τις αξίες που θέλει να χαρακτηρίζουν την δική του ζωή, αναπτύσσει διαφορετικούς τρόπους σκέψεις και συμπεριφοράς, που θα τον βοηθήσουν να πλησιάσει τους στόχους του.

Υπάρχουν δέκα αξίες, οι οποίες συμβάλλουν σε έναν θετικό, ψυχικά υγιή τρόπο ζωής:

  • Η επαρκής αντίληψη και η έκφραση των συναισθημάτων.
  • Η αίσθηση της ανεξαρτησίας και της υπευθυνότητας του ατόμου
  • Η ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση του άγχους
  • Η αυτό-επίγνωση και η προσωπική ανάπτυξη
  • Η αφοσίωση στο γάμο, στην οικογένεια και σε άλλες σχέσεις
  • Η αυτοσυντήρηση και η σωματική υγεία
  • Η ύπαρξη σαφών στόχων και σημαντικών επιδιώξεων
  • Η ικανότητα συγχώρεσης
  • Η φυσιολογική σεξουαλική ζωή
  • Η πνευματικότητα

Τα άτομα που αναζητούν τη συμβουλευτική θεραπεία είναι εκείνα που έχουν ανάγκη να αποσαφηνίσουν τις δικές τους αξίες και στόχους, έχουν ανάγκη να πάρουν αποφάσεις, να επιλέξουν έναν τρόπο δράσης και να αναλάβουν την ευθύνη των αποφάσεών τους.

Η διαδικασία μπορεί να διακριθεί σε ατομική και ομαδική.
Η ατομική συμβουλευτική πραγματοποιείται ανάμεσα στον σύμβουλο και το συμβουλευόμενο.
Η ομαδική συμβουλευτική γίνεται μεταξύ του συμβούλου και περισσοτέρων ατόμων και στόχος είναι να αντιληφθεί το κάθε άτομο ξεχωριστά τον εαυτό του μέσα στα πλαίσια μιας ομάδας και παρατηρώντας την αλληλεπίδρασή του με τα άλλα άτομα της ομάδας να οδηγηθεί σε προσωπική ανάπτυξη.

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία με αρχή και τέλος. Τελειώνει τη στιγμή που από κοινού ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος κρίνουν ότι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί.
Πριν ολοκληρωθεί μια συμβουλευτική σχέση θα γίνει μία ανασκόπηση των όσων έχουν επιτευχθεί μέσα από αυτή, θα εκφραστούν τα συναισθήματα και των δύο πλευρών και ο συμβουλευόμενος θα ενθαρρυνθεί να αντιμετωπίσει αυτόνομα τα θέματα που τον απασχόλησαν. Θα τονιστεί επίσης και η δυνατότητά του να απευθυνθεί ξανά στον σύμβουλο, εφόσον το κρίνει ο ίδιος αναγκαίο.

Βιβλιογραφία: Gerald Corey. (2005). Θεωρία & Πρακτική της Συμβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας. Εκδ. ίων/έλλην